Takuto Hirukawa | Kenshi Inagaki | Hiro Sarashina
Riki Yanase | Atsumu Kashiwabara | Tatsuro Togoshi
Yuki Arisugawa | Hyosuke Kujo | Taiga Kujo

Takuto Hirukawa

Main Story
Sequel
The Proposal
An Engaging Mission
Licensed to Wed
The Wedding

Kenshi Inagaki

Main Story
Sequel
The Proposal
An Engaging Mission
Licensed to Wed

Hiro Sarashina

Main Story
Sequel
The Proposal
An Engaging Mission
Licensed to Wed
The Wedding

Atsumu Kashiwabara

Main Story
Sequel
The Proposal
An Engaging Mission
Licensed to Wed
The Wedding

Tatsuro Togoshi

Main Story

Hyosuke Kujo

Main Story
Sequel

Taiga Kujo

Main Story
Sequel