Minato Okouchi | Kaoru Kirishima | Shusei Hayakawa
Chiaki Yuasa | Akiyoshi Zaizen | Tsumugu Kido
Ayame Suo | Hinata Yayoi | Kagetora Oji

Minato Okouchi

Main Story
Sequel
The Proposal
Don’t Tell Him I’m Popular!
No Love Allowed
Three’s a Crowd
The Wedding

Kaoru Kirishima

Main Story
Sequel
The Proposal
Don’t Tell Him I’m Popular!
No Love Allowed
Three’s a Crowd
The Wedding

Shusei Hayakawa

Main Story
Sequel
The Proposal
Don’t Tell Him I’m Popular!
No Love Allowed
Three’s a Crowd
The Wedding

Chiaki Yuasa

Main Story
Sequel
The Proposal
Don’t Tell Him I’m Popular!
No Love Allowed
Three’s a Crowd
The Wedding

Akiyoshi Zaizen

Main Story
Sequel
The Proposal
Don’t Tell Him I’m Popular!
No Love Allowed
Three’s a Crowd
The Wedding

Tsumugu Kido

Main Story
Sequel
The Proposal
Don’t Tell Him I’m Popular!
No Love Allowed
Three’s a Crowd
The Wedding

Ayame Suo

Main Story
Sequel
The Proposal

Hinata Yayoi

Main Story
Sequel

Kagetora Oji

Main Story
Sequel